THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG MỚI

Việt Nam có tiềm năng đặc biệt lớn ở việc khai thác các nguồn năng lượng mới (năng lượng tái tạo, renewable energy) như: thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối… Thủy điện được tập trung phát triển gần như tối đa tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2018, thủy điện là nguồn năng lượng chủ lực, chiếm tới hơn 40% tổng công suất điện quốc gia. Điện mặt trời hiện nay đang được chú trọng: trong khi cuối năm 2018 mới chỉ có 2 nhà máy điện mặt trời quy mô không lớn được đấu nối lên lưới điện nhưng nếu tính đến giữa năm 2019, hơn 80 nhà máy điện mặt trời đã được vận hành, đóng lưới nhờ vào cơ chế hỗ trợ giá FIT, tổng công suất điện mặt trời là hơn 4460 MW, chiếm hơn 8% tổng công suất phát điện của hệ thống. Với điện gió, cuối năm 2018 tổng công suất điện gió trên Việt Nam mới chỉ đạt mức 228 MW, tuy nhiên đến năm 2019, số lượng dự án điện gió đang trong giai đoạn xây dựng với tổng công suất cao gấp 2 lần so với năm 2018. Đối với năng lượng sinh khối, việc sản xuất điện thương mại vẫn còn phát triển chậm do vấn đề về giá hỗ trợ cho bã mía. Tuy vậy, triển vọng cho việc phát triển nguồn năng lượng này còn khả quan dựa vào số lượng ngày càng tăng của rác thải đô thị và nông nghiệp, sản phẩm lâm nghiệp và chính phủ đang nghiên cứu Tiêu chuẩn danh mục đầu tư tái tạo để có thể thúc đẩy nguồn năng lượng này.

Trước tình hình đó, năng lượng mới đang là xu thế nghiên cứu của các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu trong cả nước. Công ty ACETECH cung cấp thiết bị và giải pháp nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như: Hệ thống mô phỏng năng lượng mặt trời, các thiết bị đo, nghiên cứu về pin nhiên liệu (fuel cell), năng lượng gió… Hiện nay ACETECH đang là nhà phân phối của nhiều hãng như Photoemission Technology, H-TEC Education, Phoenix, GCL, AE Solar… ACETECH cũng tự hào là đơn vị chuyển giao thiết bị và phòng thí nghiệm về năng lượng tái tạo cho Viện nghiên cứu về Năng lượng tái tạo REMI của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Giới thiệu hệ thống thiết bị do Acetech cung cấp tại Viện nghiên cứu về năng lượng tái tạo REMI, Lào

Việc tiếp cận nguồn năng lượng tin cậy, giảm thiểu chi phí, sẽ là yếu tố quan trọng để tăng trưởng kinh tế bền vững. Năng lượng tái tạo là các dạng năng lượng thu được từ môi trường tự nhiên hoặc từ các nguồn có thể được bổ sung một cách tự nhiên. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời là một thí dụ về nguồn năng lượng vô tận, không ảnh hưởng đến môi trường khi khai thác hay nói cách khác, đây là hai nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, hệ thống đào tạo về năng lượng sạch và năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường các công nghệ như pin nhiên liệu, máy điện phân (điện phân), tiết kiệm hydro, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học và hơn thế nữa!