Giải pháp Công nghệ chân không

THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG

THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG

ACETECH được biết đến như là một trong số ít những đơn vị trong nước có thể cung cấp toàn bộ giải pháp về thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chân không. Từ những hệ thóng PVD phục vụ nghiên cứu như Sputtering, Electron Beam Depossition.... của hãng Leybold đến những giải pháp kỹ thuật, sửa chữa, bảo …