Giải pháp Giáo dục và Dạy nghề

GIẢI PHÁP GIÁO DỤC VÀ DẠY NGHỀ

GIẢI PHÁP GIÁO DỤC VÀ DẠY NGHỀ

Các thiết bị, giải pháp cho giáo dục và dạy nghề hiện đại trên thế giới đang làm thay đổi phương pháp giảng dạy tại các trường học và trung tâm đào tạo nghề. Với những giải pháp hiện đại mà Công ty ACETECH cùng các đối tác cung cấp đồng bộ từ trang thiết bị thực hành, mô phỏng thực tế ảo đến các tài …