Thiết bị Nghiên cứu Khoa học sự sống

THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỰ SỐNG

THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỰ SỐNG

Khoa học sự sống với nền tảng  là công nghệ sinh học và sinh học phân tử là một trong những vực khoa học được quan tâm hàng đầu trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới đang phải ứng phó với đại dịch covid-19 thì vai trò của những nghiên cứu về khoa học sự …