Thiết bị Nghiên cứu Vật liệu tiên tiến

Thiết bị Nghiên cứu Vật liệu tiên tiến

Thiết bị Nghiên cứu Vật liệu tiên tiến

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ 4.0, cuộc cách mạng của IoT và Big Data. Điều đó đòi hỏi phải có những nghiên cứu đột phá về khoa học vật liệu, đặc biệt là các loại vật liệu tiên tiến. Nắm bắt được điều đó, kể từ khi thành lập đến nay, ACETECH luôn tìm tòi và đem đến cho …