Giải pháp cho hệ thống phòng sạch, phòng mổ

GIẢI PHÁP PHÒNG SẠCH, PHÒNG MỔ

GIẢI PHÁP PHÒNG SẠCH, PHÒNG MỔ

Ngoài các hệ thống thiết bị nghiên cứu và triển khai tiên tiến, các cơ sở nghiên cứu – triển khai, các cơ sở y tế, bệnh viện...cũng cần xây dựng các hệ thống phòng sạch, phòng mổ, phòng áp lực âm... các cấp độ khác nhau, tùy theo nhu cầu mà mục đích sử dụng. ACETECH cung cấp các giải pháp chìa …