Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh dự án – Tháng 5 – 2022

Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh dự án – Tháng 5 – 2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng. - Đối tượng khách hàng là các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trường đại học… Sản phẩm là các thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy. - Nhiệm vụ chính: + Quản lý mối …